Tieto overtar Oppad

Tieto øker satsingen på digitale løsninger innen utdanning og oppvekst – overtar Oppad

Tieto styrker ambisjonene om å tilby gode digitale løsninger for skoleadministrasjon og har kjøpt aktivaene og rettighetene til Oppad, en leverandør av administrative løsninger for skoler og barnehager.  Oppad AS ble slått konkurs mandag 18. september og Oppads rettigheter kjøpes nå fra konkursboet. Målet er å videreføre og forsterke tilbudet til Oppads norske kunder.

– Gitt situasjonen er vi veldig tilfredse med å overta aktivaene og rettighetene til Oppad. Vi skal gjøre vårt ytterste for at tilbudet til kundene opprettholdes og forsterkes, slik at brukerne kan få enda større nytte av løsningene enn tidligere. For å nå dette målet er vi avhengige av kompetente medarbeidere, og vil nå gå i prosess med å rekruttere tidligere medarbeidere fra Oppad, sier Gunnar Nybø, ansvarlig for offentlig sektor i Tieto Norge.

Tieto går nå i dialog med eksisterende kunder og tidligere medarbeidere for å identifisere hvordan tilbudet innen utdanning og oppvekst ytterligere kan forsterkes. Tieto bidrar for øvrig til at brukerseminaret som er planlagt 26-27. september blir avholdt i henhold til Oppads opprinnelige plan.

– Det norske utdannings- og oppvekstmarkedet er veldig interressant, og denne transaksjonen gir oss mulighet til å forsterke vårt fotavtrykk innen Edtech, samtidig som vi kan nyttiggjøre de mange gode løsningene vi har i Sverige og Finland, sier Fredrik Panze, nordisk ansvarlig for skole i Tieto.

Tieto er en ledende leverandør av IKT-løsninger for utdanning, helse- og omsorgssektoren i Norden, og har store ambisjoner om å forsterke tilbud og kundebase i Norge. Oppad ble etablert i 2004, med kontor i Kongsvinger og med avdelingskontor sentralt i Oslo. Selskapet tilbød integrerte IT-løsninger for oppvekstsektoren i Norge, med en visjon om å bli Norges ledende leverandør av skole- og barnehageadministrative systemer. Selskapets medarbeidere hadde bred bakgrunn som som styrere i barnehage, som lærere, inspektør og rektor, i tillegg til god erfaring og kompetanse innen moderne IT-løsninger og -tjenester.

Tieto og Oppad har hatt en sterk relasjon i flere år, og Oppad bygde opprinnelig løsninger på nordiske systemer utviklet av Tieto.

Kontaktpersoner for media:
Knut Ekern, Tieto, Telefon: 93 00 26 00

Er deres kommune brukere av Oppads systemer? Ring Ketil Syversen om dere ønsker nærmere informasjon på telefon: 95 20 82 84

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere (www.tieto.com).