SKEDSMO HAR VALGT OSS!

Nok en storkommune, denne gangen Skedsmo, velger Oppad som partner på skoleadministrasjon! Skedsmo kommune skal starte med Oppads nye skoleadministrasjonssystem med en integrert timeplanlegger. Etter en vel gjennomført anbudskonkurranse har Skedsmo kommune kåret Oppad som vinner av konkurranse om nytt administrasjonssystem for skolene i kommunen. Skedsmo var spesielt fornøyd med brukervennligheten og oppgaveorienteringen i løsningen vår, og skal integrere løsningen mot leverandørspesifikke …

Stadig flere kommuner bedrer sine rutiner i arbeidet med IOP og andre sensitive data.

Sist ut blant kommunene som vil jobbe på en trygg måte med sensitive data som eksempelvis IOP’er, henvisning til PPT eller sensitive møtereferater, er storkommunene Skedsmo og Sarpsborg. Både KS og Datatilsynet har i den senere tid adressert hvordan kommunene bør arbeide med – og sikre trygg arkivering av – sensitive data i oppvekstsektoren. Begge har lagt ut artikler og …