Stadig flere kommuner bedrer sine rutiner i arbeidet med IOP og andre sensitive data.

Sist ut blant kommunene som vil jobbe på en trygg måte med sensitive data som eksempelvis IOP’er, henvisning til PPT eller sensitive møtereferater, er storkommunene Skedsmo og Sarpsborg. Både KS og Datatilsynet har i den senere tid adressert hvordan kommunene bør arbeide med – og sikre trygg arkivering av – sensitive data i oppvekstsektoren. Begge har lagt ut artikler og …