SKEDSMO HAR VALGT OSS!

Nok en storkommune, denne gangen Skedsmo, velger Oppad som partner på skoleadministrasjon!

Skedsmo kommune skal starte med Oppads nye skoleadministrasjonssystem med en integrert timeplanlegger.

Etter en vel gjennomført anbudskonkurranse har Skedsmo kommune kåret Oppad som vinner av konkurranse om nytt administrasjonssystem for skolene i kommunen.

Skedsmo var spesielt fornøyd med brukervennligheten og oppgaveorienteringen i løsningen vår, og skal integrere løsningen mot leverandørspesifikke systemer for arkiv, Agresso økonomisystem, Vokal og Visma HRM, i tillegg til nasjonale fellesløsninger som PAS, GSI, VIGO, PIFU, folkeregisteret og det nye «Kontakt og reservasjonsregisteret».

Vi i Oppad takker for tilliten og er glade for at nok en kommune vil satse på våre løsninger. Vi ser frem til å komme i gang med prosjektet!