Stadig flere kommuner bedrer sine rutiner i arbeidet med IOP og andre sensitive data.

Sist ut blant kommunene som vil jobbe på en trygg måte med sensitive data som eksempelvis IOP’er, henvisning til PPT eller sensitive møtereferater, er storkommunene Skedsmo og Sarpsborg.

Både KS og Datatilsynet har i den senere tid adressert hvordan kommunene bør arbeide med – og sikre trygg arkivering av – sensitive data i oppvekstsektoren. Begge har lagt ut artikler og rapporter om dette som kan leses her og her.

Kommunene Skedsmo og Sarpsborg bruker henholdsvis SATS og EXTENS som skoleadministrasjonsprogrammer (SAS), men har valgt å inngå avtale med Oppad AS om bruk av vår løsning «Sikker arbeidsflyt». Løsningen importerer nødvendig grunndata fra kommunens SAS. Den inneholder en arbeidsprosess for sensitive dokumenter mellom lærer og rektor, og kan settes opp med en automatisert avlevering av ferdige PFD dokumenter til kommunens digitale arkiv. Mer om vår løsning for dette kan man se her.

Send gjerne en epost til ketil@oppad.no eller ring Ketil på 95 20 82 84.

Vi takker Skedsmo og Sarpsborg for tilliten og ser frem til å komme i gang med prosjektene.

skedsmosarsborg