Nittedal velger Oppad!

Det er en glede å meddele at Nittedal kommune, med sine 20.000 innbyggere, har valgt Oppad som leverandør av sitt administrasjonssystem for skole og SFO. Nittedal ønsket med dette anbudet å finne et system som ville redusere tidkrevende dobbeltregistreringer samt sørge for konsistent, oppdaterte data og standardiserte integrasjoner. Nittedal har valgt oss som leverandør for å nå sine mål, og vi takker for tilliten!

Nittedal kommune vil få leverte Oppad sitt nye administrasjonssystem med topp moderne funksjonalitet for blant annet administrasjon av elever, opprettelse av nytt skoleår, tilstedeværelse/fraværsføring, fakturering, administrasjon av eksamen og prøver, kommunikasjon med foresatte og mye, mye mer. I tillegg vil Nittedal få levert integrert SMS-meldingssenter i løsningen samt vår egen modul for behandling av IOP og andre sensitive data «Sikker Arbeidsflyt».

Dataflyt og integrasjoner mot andre systemer var en viktig faktor for Nittedal. Oppad har utstrakt erfaring på området og inkluderte blant annet følgende integrasjoner i vårt tilbud:

  • Ansatt og organisasjonsdata mot Visma HRM
  • Folkeregisterimport
  • Feide og LMS
  • Overføring til Udir /PAS
  • Overføring til GSI
  • Overføring til Vigo
  • Fakturering mot Visma
  • Arkivering til Public 360
  • Skjemaleverandør Acos

Vi i Oppad gleder oss til å komme i gang med prosjektet!