10 års jubileum

10 juni 2014, feiret Oppad AS 10 års jubileum.
Vi vil benytte anledningen til å takke de 84 kommuner som har satset på oss og våre løsninger så langt. Det har vært en spennende reise, og vi ser med stor glede frem til videre godt samarbeid. Med den nye generasjonen på terskelen går det fortsatt bare en vei, oppad!

OPPAD10aR