Flora kommune velger Oppad

Nest største kommune i Sogn og Fjordane – Flora – har etter en anbudskonkurranse valgt Oppad som sin fremtidige leverandør på administrative løsninger for skole, SFO og barnehage.

Oppad skole, Oppad SFO og Oppad barnehage, Sikker arbeidsflyt for IOP, integrasjon til skjemaleverandør, integrasjon til Visma fakturering og Visma Enterprise HRM, integrasjon til Acos Websak, integrasjon til FEIDE og integrasjon til PULS og Vokal er det kommunen starter opp med. Flora kommune blir den første kommunen – utover de kommunene som har vært med oss i utviklingsprosjektet – som tar i bruk «nye Oppad Skole». Oppads helt nye skoleløsning, med webgrensesnitt for alle brukere og sentrert rundt en helintegrert timeplanlegger.

Vi i Oppad takker for tilliten ved å bli valgt, og gleder oss til å komme i gang med prosjektet!!